Dnes je Pátek, 14. června 2024, svátek má Roland
Kontaktní E-mail  

reklama - Sdružení Veleta, o.s.Reklama
 Články   Legislativa   Pomůcky   Adresář služeb   Poradna   Periodika   Servis pro NNO   Diskuse   Ankety   Kontakty  


Vyhledávání

 
hledat v textech zákonů

 
Oblasti

01. Obecně
02. Důchody
03. Příspěvky
04. Sociální služby
05. Telefonní stanice
06. Vzdělávání
07. Zaměstnávání
08. Podnikání
09. Daňové úlevy
10. Bydlení
11. Bariéry
12. Správní řízení
13. Pošta
14. Poradny
15. Působnost orgánů
16. Vzorová podání
 
Nejčtenější zákony


 
Info E-Mail

Máte-li zájem přijímat novinky našeho webu, zaregistrujte se.

 
   odhlásit

Počet odběratelů: 6171
 
Webinfo


 
 

Aktuálně
 Důchody  >> 
( 06.11.2007 )
155/1995 Sb. Zákon o důchodovém pojištění.
zákon 40/2000 Sb. - Procentní míry poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti
 
03.09.2002, 16:13 - oblast " 01. Obecně "
02. Seznam najzákladnějších právních předpisů pro zdravotně postižené

Protože není v našich silách zveřejnit všechny právní předpisy, nabízíme vám seznam těch nejzákladnějších, kde se dozvíte více o tom, jaké práva a povinnosti poskytuje zdravotně postiženým občanům právní systém České Republiky.

Jednotlivé právní předpisy si můžete objednat na adrese:
MORAVIAPRESS, a. s. ,
U póny 3061, 690 02 Břeclav.

Všechny právní předpisy ČR vydané od roku 1989 si můžete prohlédnout na webu Ministerstva vnitra ČR.

Další důležité informace naleznete na internetovém serveru www.ipravnik.cz

OBLAST SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ

 1. Zákon č. l00/l988 Sb. o sociálním zabezpečení ve znění zákonů č. 110/l990 Sb., 180/l990 Sb., 1/l99l Sb., 46/l99l Sb., 306/l99l Sb., 482/l99l Sb., 578/1991 Sb., 582/1991 Sb., 235/1992 Sb., 589/1992 Sb., 37/1993 Sb., 84/1993 Sb., 160/1993 Sb., 266/1993 Sb. a 307/1993 Sb. ,41/1994 Sb.,182/1994 Sb.,183/1994 Sb.,241/1994 Sb., 76/1995 Sb., 118/1995 Sb., 155/1995 Sb., 160/1995 Sb., 284/1995 Sb., 133/1997 Sb., 91/1998 Sb., 155/1998 Sb., č. 350 /1999 Sb., 360/1999 sb., 29/2000 Sb., 258/2000 Sb.
 2. Vyhláška MPSV ČR č. 182/l99l Sb. ve znění zákona ČNR č. 482/1991 Sb., 582/1991 Sb., vyhl. 28/1993 Sb.. 137/1994 Sb., 72/1995 Sb., 206/1995 Sb., 264/1996 Sb.,138/1997 Sb., 139/1998 Sb., 312/1998 Sb., 320/1999 Sb., 73/2000 Sb., 72/2001 Sb.
 3. Zákon ČNR č. 288/l99l Sb. o působnosti orgánů v sociálním zabezpečení (úplné znění) ve znění zák. č. 582/91 Sb., 84/93 Sb., 293/1993 Sb., 307/1993 Sb., 72/1995 Sb., 118/1995 Sb., 238/1995 Sb., 289/1997 Sb., 91/1998 Sb., 1555/1998 Sb., 360/1999 Sb., 132/2000 Sb.
 4. Zákon č. 463/l99l Sb. o životním minimu, ve znění zákona č. 10/1993 Sb., 81/1993 Sb. a 336/1993 Sb.,245/1994 Sb., 118/1995 Sb., 281/1995 Sb., 219/1996 Sb., 123/1997 Sb., 289/1997 Sb., 42/1998 Sb., 56/2000 Sb., 492/2000 Sb.
 5. Zákon ČNR č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti, ve znění zákona č. 84/1993 Sb. a 165/1993 Sb., 307/1993 Sb., 182/1994 Sb., 118/1995 Sb., 134/1995 Sb., 160/1995 Sb., 136/1996 Sb., 133/1997 Sb.
 6. Zákon č.104/1996 Sb. o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (úplné znění), ve znění zák. č. 113/1997 Sb., 134/1997 Sb., 306/1997 Sb., 18/2000 Sb., 29/2000 Sb., 118/2000 Sb., 132/2000 Sb., 220/2000 Sb., 238/2000 Sb., 490/2000 Sb.
 7. Zákon č. 45/1998 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení (úplné znění zákona č. 582/1991), 93/1998 Sb., 225/1999 Sb., 356/1999 Sb., 360/1999 Sb., 18/2000 Sb., 29/2000 Sb., 132/2000 Sb., 133/2000 Sb., 155/2000 Sb., 159/2000 Sb., 220/2000 Sb., 238/2000 Sb., 258/2000 Sb., 411/2000 Sb., 116/2001 Sb.
 8. Zákon č. 217/1996 Sb. o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění (úplné znění) ve znění zák. č. 48/1997 Sb., 127/1998 Sb., 29/2000 Sb. 118/2000 Sb., 258/2000 Sb., 492/2000 Sb.
  i. Zákon 48/1997 Sb. o všeobecném zdravotním pojištění ve znění zák. č. 242/1997 Sb., 2/1998 Sb., 127/1998 Sb., 225/1999 Sb., 363/1999 Sb., 18/2000 Sb., 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 167/2000 Sb., 220/2000 Sb., 258/2000 Sb., 459/2000 Sb.
 9. Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře ve znění zák. č. 87/1998 Sb. (úplné znění), 91/1998 Sb., 158/1998 Sb., 360/1999 Sb., 118/2000 Sb., 132/2000 Sb., 155/2000 Sb., 492/2000 Sb.
OBLAST PRACOVNĚ PRÁVNÍ

 1. Zákoník práce, úplné znění č. 85/2001 Sb.
 2. Nařízení vlády ČR č. 108/l994 Sb., ve znění č. 461/2000.
 3. Zákon č. l/l99l Sb. o zaměstnanosti ve znění zákona č. 450/1992 Sb. (úplné znění), 307/1993 Sb., 39/1994 Sb., 118/1995 Sb., 160/1995 Sb., 289/1997 Sb., 167/1999 Sb., 118/2000 Sb., 1555/2000 Sb., 369/2000 Sb.
 4. Zákon ČNR č. 9/1991 Sb. o zaměstnanosti a působnosti orgánů ČR na úseku zaměstnanosti, ve znění zák. č. 64/91 Sb., 272/92 Sb., 84/93 Sb., 39/1994 Sb., 74/1994 Sb., 160/1995 Sb., 167/1999 Sb., 72/2000 Sb., 155/2000 Sb.
 5. Vyhláška MPSV ČR č. 21/l99l Sb. o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, ve znění zák. č. 324/1992 Sb.
 6. Vyhláška MPSV ČR č. 35/l997 Sb., kterou se stanoví podrobnosti zřizování společensky účelných pracovních míst a vytváření veřejně prospěšné práce.
OBLAST SOUKROMÉHO PODNIKÁNÍ

 1. Zákon č. 455/l99l Sb. o živnostenském podnikání (živnostenský řád), ve znění 231/92 Sb. , 591/92 Sb., 600/1992 Sb., 273/1993 Sb., 303/1993 Sb., 42/1994 Sb., 38/1994 Sb., 136/1994 Sb., 294/1994 Sb., 237/1995 Sb., 286/1995 Sb., 94/1996 Sb., 95/1996 Sb., 147/1996 Sb.,19/1997Sb., 49/1997 Sb., 61/1997 Sb.,79/1997 Sb., 217/1997 Sb., 280/1997 Sb., 15/1998 Sb., 83/1998 Sb.,157/1998 Sb., 167/1998 Sb.
 2. Zákon č. 492/2000 Sb. o dani z příjmů v úplném znění.
 3. Vyhláška MPSV ČR č. 115/1992 Sb. o pracovní rehabilitaci, ve znění č. 232/1997 Sb.
 4. Zákon č. 338/1992 Sb. o dani z nemovitostí, v platném znění. č. 315/1993 Sb., 242/1994 Sb., 248/1995 Sb.
OBLAST OBČANSKO PRÁVNÍ
 1. Občanský zákoník č. 47/1992 Sb., ve znění zák. č. 102/1992 Sb. , zák. č. 264/1992 Sb. (připravuje se nové znění), 267/1994 Sb., 104/1995Sb., 118/1995 Sb., 89/1996 Sb., 94/1996 Sb., 227/1997 Sb., 91/1998 Sb., 165/1998 Sb., 159/1999 Sb., 363/1999 Sb., 27/2000 Sb., 103/2000 Sb., 227/2000 Sb., 367/2000 Sb.
 2. Nařízení vlády č. 258/1995 Sb., kterým se provádí Občanský zákoník.
 3. Vyhláška MF č. 176/1993 Sb. o nájemném, ve znění pozdějších předpisů, 30/1995 Sb., 274/1995 Sb., 86/1997 Sb., 41/1999 Sb.
POZN.: Zrušena ke dni 31. 12. 2001 zrušena Nálezem Ústavního soudu č. 231/2001 Sb.
Zpet ZpětTisk upravit pro tisk

Copyright © 2000-2024 Sdružení Veleta, o.s., Developed by Robert Zaborowski, Pulzní magnetoterapie