http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 19.11.2002, 15:54 --- oblast " 13. Pošta "

01. Doporučená pošta pro bezmocné osoby

Česká pošta s.p. se při dodávání zásilek řídí ustanoveními vyhlášky MDS č. 28/2001 Sb., kterou se stanoví poštovní podmínky základních služeb a základní požadavky kvality při jejich zajišťování držitelem poštovní licence (vyhláška o základních službách držitele poštovní licence).

Podle ustanovení § 71 odst. 3 a 4 výše uvedené vyhlášky jestliže příjemce, od kterého se podle § 57 až 66 vyžaduje, aby převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky musí potvrdit svým podpisem, není schopen podepsat, převzetí poštovní zásilky nebo poukázané peněžní částky musí potvrdit jiným způsobem.

Držitel poštovní licence (Česká pošta s.p.) je povinen zajistit, že splnění podmínky podle odst. 3 potvrdí svým podpisem jiná vhodná osoba, která byla dodání poštovní zásilky nebo poštovního poukazu přítomna.

V praxi to znamená, že doručovatelka předá zásilku adresátovi, ale převzetí zásilky potvrdí např. ošetřující osoba svým podpisem, který doplní doložkou "svědek převzetí".

Stejný postup je i při výplatě důchodu. Částka důchodu je vyplácena důchodci, svědek svým podpisem stvrzuje, že důchod byl vyplacen ve správné výši. Ke svému podpisu uvede doložku "manžel, manželka" nebo "ošetřující" a doložku "podmínky trvají".

Ve všech případech je nutné, aby adresát i svědek prokázal doručovateli svoji totožnost průkazem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas).


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2022 Veleta, o.s.