http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 17.06.2005, 07:19 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

Nestátní neziskové organizace obdrží peníze z EU

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) vyhlásila dne 14. 6. 2005 výsledky 1. kola Globálních grantů financovaných z Evropského sociálního fondu (ESF) a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (OP RLZ) a Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 (JPD 3).

Výsledky a seznamy všech 132 podpořených projektů jsou dostupné na internetové adrese www.esfcr.cz a www.nros.cz. Mezi úspěšné žadatele bude rozděleno 77 milionů korun.

V sedmi regionech soudržnosti NUTS II předložily nestátní neziskové organizace, které se ucházely o finanční podporu z OP RLZ, celkem 250 projektů, jejichž prostřednictvím chtějí jako poskytovatelé sociálních služeb posílit své kapacity. Souhrnná hodnota podaných projektů (150,6 milionů korun) 2,35krát přesahovala rozdělovanou částku. Bylo vybráno 105 projektů, které budou podpořeny.

V Praze bylo v rámci JPD 3 celkem předloženo k posouzení 55 projektů. Finanční podporu v celkové výši 15,9 milionů korun získá 27 z nich.

Další možnost získat podporu z Globálního grantu budou mít zájemci na podzim letošního roku, kdy MPSV vyhlásí 2. kolo výzev k předkládání projektů. Do druhého kola se mohou přihlásit i neúspěšní žadatelé z kola prvního.

1. kolo Globálních grantů bylo vyhlášeno 10. ledna 2005 s uzávěrkou 18. března 2005. Přijaté projekty vždy posuzovali minimálně dva nezávislí hodnotitelé. Projekty byly následně seřazeny podle hodnocení do žebříčků za regiony soudržnosti NUTS II, kdy doporučení k finanční podpoře získaly nejvýše umístěné projekty. O této podpoře rozhodovalo na úrovni regionů osm hodnotících komisí, ve kterých zasedli zástupci krajů, akademické obce, neziskových organizací a nezávislých odborníků. O konečné podobě seznamu všech podpořených projektů následně rozhodla výběrová komise NROS. Vybrané projekty poté schválilo MPSV jako Řídící orgán.

Globální granty

* Jsou financovány z Evropského sociálního fondu Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

* Podporují posilování a budování kapacit neziskových organizací, které poskytují sociální služby sociálně znevýhodněným skupinám. Podpořené projekty mohou trvat maximálně 24 měsíců.

* Poskytují 100% financování, tj. není nutné vlastní spolufinancování.

Autor: Bc. Beránková Kateřina, tisk. mluv. MPSV
Zdroj: *www.noviny-mpsv.cz;Noviny MPSV


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2023 Veleta, o.s.