http://www.infoposel.cz --- tisk článku --- 02.05.2005, 09:40 --- rubrika " Servis pro NNO > Granty "

Akreditace bude mít finanční efekt

Centrum pro zdravotně postižené Královéhradeckého kraje využívá pro činnost práci dobrovolníků. To je, řečeno strohou úřední češtinou, fyzická osoba, která se na základě svých vlastností, znalostí a dovedností svobodně rozhodne poskytovat dobrovolnickou službu.

"Naše sdružení zaměstnává asi padesátku dobrovolníků," říká Jiří Morávek, ředitel centra.

"Jsou to jednak studenti, ale také sami zdravotně postižení, kterým jejich stav dovoluje tuto činnost vykonávat."

Dobrovolníci nejsou honorováni, ale může nastat situace, kdy jejich práce nahradí povinnou finanční spoluúčast na projektu dotovaném státem, respektive krajem či obcí.

"Žádný z našich dobrovolníků neměl ovšem do této doby nutnou akreditaci, bez které jeho práce z finančního hlediska jako by nebyla. Národní rada zdravotně postižených však realizuje projekt, na jehož základě naši dobrovolníci akreditaci získají."

Teoreticky by tak sdružení mělo k dispozici více volných finančních prostředků.

"Naše centrum žije jedině díky dotacím od města a kraje. Zejména jeho grantová politika v posledních letech organizacím našeho typu přeje. Proto chápeme požadavek transparentnosti při vykazovaní dobrovolné činnosti," uvedl ještě Jiří Morávek.

Autor: (pl)
Zdroj: Hradecké noviny


Infoposel.cz - informační systém pro zdravotně postižené
Copyright © 2000-2024 Veleta, o.s.